รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

Home office 3 ชั้นพร้อมโกดัง

Home office 3 ชั้นพร้อมโกดัง
เจ้าของอาคารคุณธนกร อุดานนท์
สถานที่ก่อสร้าง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี(ธัญบุรี)

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)