รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

พระมหาเจดีย์ร้อยปีพระราชพรหมยาน

พระมหาเจดีย์ร้อยปีพระราชพรหมยาน
ณ.วัดเขาถ้ำทะลุ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

# ร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย 
เลขที่บัญชี 0058674516
ชื่อกองทุนพระมหาเจดีย์ 100 ปี 
พระราชพรหมยานุสรณ์
ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-6128510

กองทุนพระมหาเจดีย์ 100 ปี พระราชพรหมยานุสรณ์

Home officeสูง 2 ชั้น

Home Office สูง 2 ชั้น
เจ้าของอาคาร หจก.พี.เอ.นราคอนสตรัคชั่น
สถานที่ก่อสร้าง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

สำนักงาน+โรงงานผลิตเครื่องสำอาง

สำนักงาน+โรงงานผลิตเครื่องสำอาง
เจ้าของอาคาร คุณธัญญารัตน์ วรรณหม้อ
Vin International Cosmetic Co.,Ltd 
สถานที่ก่อสร้าง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
เจ้าของอาคารคุณสถาพร  สังข์แก้ว
สถานที่ก่อสร้าง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


ร้านกาแฟชั้นเดียว

ร้านกาแฟชั้นเดียว
เจ้าของอาคารคุณเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 
สถานที่ก่อสร้าง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียว

โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
เจ้าของอาคาร คุณวิศวชน คุตไชยกุล
สถานที่ก่อสร้าง ต.ปะหลาน อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

รีสอร์ทแฝดชั้นเดียวมีดาดฟ้า


รีสอร์ทแฝดชั้นเดียวมีดาดฟ้า
เจ้าของอาคาร: บจก ห้วหิน อินเตอร์ฟู้ด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น
คุณอภิชาติ บรรพสิมาวิชญา
สถานที่ก่อสร้างแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม.

สำนักงานชั้นครึ่ง

อาคารสำนักงานชั้นครึ่ง 
เจ้าของอาคารคุณประพัฒน์ มีอิสระ
สถานที่ก่อสร้าง รอระบุ

มินิรีสอร์ทชั้นเดียว

มินิรีสอร์ทชั้นเดียว
เจ้าของอาคาร คุณ เกศิณี ศรีปองพันธ์
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น
เจ้าของอาคาร คุณพวงเพชร ชัยวิชยานันท์
สถานที่ก่อสร้าง ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐมร้านกาแฟชั้นเดียว

ร้านกาแฟชั้นเดียว
เจ้าของอาคาร คุณสุวิจักขณ์ จังหวัดเขตต์ 
สถานที่ก่อสร้าง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


โครงการรีสอร์ท+ร้านอาหารริมทะเล

โครงการรีสอร์ท+ร้านอาหารริมทะเล
เจ้าของโครงการคุณกิตติชัย ตั้งรพีพากร
สถานที่ก่อสร้างตำบล บางสะพาน 
อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ดูเพิ่มเติมได้ที่