รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 
เจ้าของอาคาร คุณพิทยุตน์ ตั้งกิจเชาวลิต
ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

พระธาตุเจดีย์วัดถ้ำไฮ

ขอเชิญรว่มทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์
เลขบัญชี..5070559215 กรุงเทพ.สาขา.เขมราฐ.
ณ.วัดถ้ำไฮ บ้านโสกชัน ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
ติดต่อสอบถามได้ที่ พระอริยพล ปภาโส 0630317741
แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทาน
www.korn-free-cd.blogspot.com

พระมหาเจดีย์ร้อยปีพระราชพรหมยาน

พระมหาเจดีย์ร้อยปีพระราชพรหมยาน
ณ.วัดเขาถ้ำทะลุ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

# ร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย 
เลขที่บัญชี 0058674516
ชื่อกองทุนพระมหาเจดีย์ 100 ปี 
พระราชพรหมยานุสรณ์
ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-6128510

กองทุนพระมหาเจดีย์ 100 ปี พระราชพรหมยานุสรณ์
แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทาน

Home officeสูง 2 ชั้น

Home Office สูง 2 ชั้น
เจ้าของอาคาร หจก.พี.เอ.นราคอนสตรัคชั่น
สถานที่ก่อสร้าง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

สำนักงาน+โรงงานผลิตเครื่องสำอาง

สำนักงาน+โรงงานผลิตเครื่องสำอาง
เจ้าของอาคาร คุณธัญญารัตน์ วรรณหม้อ
Vin International Cosmetic Co.,Ltd 
สถานที่ก่อสร้าง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
เจ้าของอาคารคุณสถาพร  สังข์แก้ว
สถานที่ก่อสร้าง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


ร้านกาแฟชั้นเดียว

ร้านกาแฟชั้นเดียว
เจ้าของอาคารคุณเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 
สถานที่ก่อสร้าง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียว

โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
เจ้าของอาคาร คุณวิศวชน คุตไชยกุล
สถานที่ก่อสร้าง ต.ปะหลาน อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม