รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น 3 ห้อง

อาคารพาณิชย์สูง 2 ชั้น 3 ห้อง
เจ้าของอาคารนายภานุพงศ์ ใจบาน
สถานที่ก่อสร้างต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 


แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)