รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัย 2 ชั้นเล่นระดับ

บ้านพักอาศัย 2 ชั้นเล่นระดับ
เจ้าของอาคาร คุณดวงฤดี  พันธ์เกียรติ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์