รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว

โครงการบ้านชั้นเดียว
เจ้าของอาคาร คุณมนต์นภา  ปานใจ
สถานที่ก่อสร้าง จ.ลพบุรี

 
 

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)