รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น (จัดสรรบ้านเดี่ยว-บ้านแฝด-ทาวน์เฮาส์)

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น (จัดสรรบ้านเดี่ยว-บ้านแฝด-ทาวน์เฮาส์)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การตลาดและการขาย
หมู่บ้านสุขสมบูรณ์
ที่ตั้งโครงการ จ.สุราษฎร์ธานี