รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการทาวน์เฮาส์สูง 2 ชั้น

โครงการทาวน์เฮาส์สูง 2 ชั้น
เจ้าของโครงการ คุณจักรพงษ์ คงปัญญา
สถานที่ก่อสร้าง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 


แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)