รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

Home Office 2 ชั้น

Home Office 2 ชั้น
พื้นที่ 650 ตารางเมตร โดยประมาณ
ที่ตั้งโครงการ บริษัท เชียงรายสหทวีกิจ ถ.พหลโยธิน ต.เวียงอ.เมือง จ.เชียงราย
เจ้าของโครงการ คุณกิตติภพ อาศิรพงศ์พิศิษฐ์