รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการสาธารณะสุขชุมชน ต.บางโฉลง อ.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ


โครงการสาธารณะสุขชุมชน พื้นที่ 2,500 ตารางเมตร โดยประมาณ

ที่ตั้งโครงการ ต.บางโฉลง อ.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ

เจ้าของโครงการ อบต.บางโฉลง

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)