รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียวพื้นที่ 200 ตารางเมตร


โครงการบ้านพักอาศัยชั้นเดียวพื้นที่ 200 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
เจ้าของโครงการ คุณโยธิน ไชยเลิศ