รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

ร้านกาแฟชั้นเดียว

ร้านกาแฟชั้นเดียว
เจ้าของอาคารคุณจุฑามาส นาคบัลลังค์
สถานที่ก่อสร้าง (นิคมอุตสาหกรรม) 
ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี