รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

ศาลาอเนกประสงค์

บุญวิหารทานถวายแบบก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์แบบที่ 19
พระอำนวย จิตฺตทนฺโต สถานที่ก่อสร้าง วัดทุ่งนา 
เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170