รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการ12 ไร่

โครงการ12 ไร่
อาคารพาณิชย์3ชั้น3ห้อง,อาคารพาณิชย์3ชั้น5ห้อง
อาคารพาณิชย์3ชั้น6ห้อง,อาคารพาณิชย์3ชั้น10ห้อง
บ้านพักอาศัยชั้นเดียว,บ้านแฝดพักอาศัยชั้นเดียว
เจ้าของโครงการคุณทรงศักดิ์ รสมาลา
สถานที่ก่อสร้างต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร