รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น เขตจตุจักร(พหลโยธิน35) กทม.


ภาพสถานที่ก่อสร้าง

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น เขตจตุจักร(พหลโยธิน35) กทม.
เจ้าของโครงการคุณดนัย สมมาตย์