รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการโรงงานผลิตเครื่องสำอาง 2 หลัง

โครงการโรงงานผลิตเครื่องสำอาง 2 หลัง
พื้นที่ 1,000 ตร.ม.โดยประมาณ
เจ้าของโครงการ คุณปิยพร บารมี

บริษัท สยามเดอร์มา จำกัด
สถานที่ก่อสร้าง อ.เมือง จ.ปทุมธานี