รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

รีสอร์ทแฝดชั้นเดียวมีดาดฟ้า


รีสอร์ทแฝดชั้นเดียวมีดาดฟ้า
เจ้าของอาคาร: บจก ห้วหิน อินเตอร์ฟู้ด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี