รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

วิหารชั้นเดียว

ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวมหากุศลขอเชิญพุทธศาสนิกชน
ร่วมบุญสร้างวัดใหม่,วิหารพร้อมลานประทักษิณ ,บุญถมดินและบุญอื่นๆ
ณ.สำนักสงฆ์สุขโขวนาราม(ธ) (วัดประจำหมู่10) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
สามารถร่วมบุญได้ที่ ชื่อบัญชีหลวงตาสุภัทธ์ ปุญฺญาคโม 
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาชนบท 
เลขบัญชี 6412301763 ออมทรัพย์
หรือร่วมงานบุญ ณ.สำนักสงฆ์แห่งนี้โดยตรง
สามารถติดต่อสอบถามเดินทาง ได้ที่
คุณประมวล ชมบุญ 088-0533749
คุณสมภาร พิมพ์พจน์ 082-3031284


แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทาน