รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

เจดีย์พุทธมุณีศรีบุญเรือง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเจดีย์ "พุทธมุณีศรีบุญเรือง"
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ร่วมทำบุญได้ที่ พระครูปุณณธรรมาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 641-225826-1 (สาขาชนบท)
แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทาน
www.korn-free-cd.blogspot.com