รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัย 2 ชั้นมีดาดฟ้า

บ้านพักอาศัย 2 ชั้นมีดาดฟ้า
เจ้าของอาคารทันตแพทย์ ศิริพงษ์ วิภาศิริ
สถานที่ก่อสร้าง โครงการดิแอร์เขาใหญ่ (The AIR @ Khaoyai)

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)