รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

"ศาลาอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและชีวิตพอเพียง"

งานบุญวิหารทาน ศาลาอเนกประสงค์ ยกพื้นสูง
"ศาลาอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและชีวิตพอเพียง"

เจ้าของอาคาร มูลนิธิรวมใจภักดี 
และเครือข่าย ๙ ชมรมวัฒนธรรมฯร่วมกับวัดบวร
(บ้าน-วัด-โรงเรียน)
ผู้ประสานงาน ดร.อาทิตย์ ทรัพย์บุญเสรี 
สถานที่ก่อสร้าง วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ๑