รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

อาคารพักอาศัยรวม 6 ชั้น,8ชั้น


โครงการอาคารพักอาศัยรวม 6 ชั้น,8ชั้น
เจ้าของโครงการ สวนมะลิเซนเตอร์
สถานที่ก่อสร้าง ประชาอุทิศ กทม

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)