รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

พระพุทธไสยาส์น ๕๐ วา (๑๐๐ เมตร)

บุญวิหารทานถวายแบบก่อสร้าง
พระพุทธไสยาส์น ๕๐ วา (๑๐๐ เมตร)
พื้นที่รวม ๓,๐๐๐ ตร.ม.โดยประมาณ 
ต.ซับไม้แดง อ.บึงสมพัน จ. เพชรบูรณ์
ประสานงานโดยตรง หลวงตาสมชาย
089-0380094, 087-8324715
ขอเชิญร่วมทำบุญผ่านเลขที่บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
สาขาซับสมอทอด เลขที่บัญชี
206-2-35500-2
ชื่อบัญชีพระสมชาย หงวนกระโทก
 

แจกฟรีแบบก่อสร้างวิหารทาน
www.korn-free-cd.blogspot.com

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)