รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

รีสอร์ทชั้นเดียว ทัสคานีสไตล์

TUSCANY STYLE RESORT
รีสอร์ทชั้นเดียว ทัสคานีสไตล์ 
เจ้าของโครงการคุณชุติมา ทองดีเลิศ
สถานที่ก่อสร้าง ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)