รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัย3ชั้นมีดาดฟ้า

บ้านพักอาศัย3ชั้นมีดาดฟ้า
เจ้าของอาคารคุณสุรชัย ปิติอานนท์ 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง KONNER CORPORATION CO.,LTD.
สถานที่ก่อสร้าง เขตภาษีเจริญ กทม.

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)