รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น 3 ห้อง

อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น 3 ห้อง
เจ้าของอาคารคุณสมาน ศรีเจริญ
ที่ตั้งโครงการ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)