รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

มินิรีสอร์ทชั้นเดียว

อาคารมินิรีสอร์ทชั้นเดียว
เจ้าของอาคาร Garden Hill Trang
สถานที่ก่อสร้าง อ.ทับเที่ยง จ.ตรัง
 

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)