รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โกดัง+สำนักงาน 2 ชั้น

โกดัง+สำนักงาน 2 ชั้น
เจ้าของโครงการบริษัท อ.รุ่งเรือง โลหะกิจ  จำกัด
โดยคุณรุ่งนภา  แก้วศรีพันธุ์
สถานที่ก่อสร้าง ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 


แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)