รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 4 ห้อง

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 4 ห้อง
เจ้าของอาคาร จอมขวัญ ธีระนันทกุล
ที่ตั้งโครงการ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)