รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โรงแรมขนาดเล็ก 9 ห้องพัก

โครงการโรงแรมขนาดเล็ก 9 ห้องพัก
เจ้าของอาคารบริษัท เดอะแรบบิท ทราเวล แอนด์ แอคคอมโมเดชั่น เซอร์วิสจำกัด 
โดยคุณนิรมล วัฒนเหลืองอรุณ
สถานที่ก่อสร้าง ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่