รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยยกพื้นสูง

บ้านพักอาศัยยกพื้นสูง
คุณไพศาล สุริวงษ์ 
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 


แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)