รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว,2ชั้น

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว,บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
เจ้าของโครงการ  ทญ.พจนพรรณ มีสัจจี
ที่ตั้งโครงการ เขาใหญ่ นครราชสีมา
   

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)