รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

ทาวน์เฮาส์ 4 ห้อง

ทาวน์เฮาส์ 4 ห้อง
เจ้าของอาคารคุณเจนจิรา  รงค์รัตน์
สถานที่ก่อสร้าง ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)