รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 7 ห้อง

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 7 ห้อง
เจ้าของอาคารคุณพิธาน  โชคกิจการ
สถานที่ก่อสร้าง ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร