รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

สำนักงานชั้นเดียว

สำนักงานชั้นเดียว
เจ้าของอาคารนายอาวุธ ศิลาเกษ-ผู้อำนวยการ
สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม
ถ.นครพนม-หนองคาย ต.เวินพระบาท 
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)