รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

อาคารสำนักงานสูง 2 ชั้น

อาคารสำนักงานสูง 2 ชั้น
เจ้าของอาคาร คุณวรรณฉัตร กิจเกษมสิน
สถานที่ก่อสร้าง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง