รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยสูง3ชั้นพื้นที่ 1,200 ตร.ม.โดยประมาณ

บ้านพักอาศัยสูง3ชั้นพื้นที่ 1,200 ตร.ม.โดยประมาณ
เจ้าของโครงการ คุณรัสรินทร์  สัจจดำรงค์ฤทธิ์
สถานที่ก่อสร้าง โครงการ ภูภัทราโครงการ1-เขาใหญ่
 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา