รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว


บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
เจ้าของอาคาร เจษฎาพงษ์  ทิพสิงห์
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านเป็ด 
อำเภอ เมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)