รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยชั้นครึ่ง

บ้านพักอาศัยชั้นครึ่ง
เจ้าของโครงการคุณรัฐศาสตร์ ฉายศรี,
คุณรัชดาภรณ์ ฉายศรี
สถานที่ก่อสร้าง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)