รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยยกพื้นสูง


อยู่ในขั้นตอนพัฒนาแบบร่าง
บ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง
เจ้าของอาคาร KornArch Design
สถานที่ก่อสร้าง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)