รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 
พื้นที่ใช้สอย 900 ตร.ม.โดยประมาณ
เจ้าของโครงการ คุณประเสริฐ  ชูประเสริฐสุข
ที่ตั้งโครงการ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์