รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

สำนักงาน+พักอาศัยสูง 3 ชั้น

สำนักงาน+พักอาศัยสูง 3 ชั้น
เจ้าของอาคาร บริษัทดีพีคลีนนิ่งซัพพลายจำกัด 
ที่ตั้งอาคาร ม. 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)