รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

อาคารพาณิชย์,บ้านพักอาศัยชั้นเดียว,บ้านแฝด

อาคารพาณิชย์3ชั้น3ห้อง,อาคารพาณิชย์3ชั้น5ห้อง
อาคารพาณิชย์3ชั้น6ห้อง,อาคารพาณิชย์3ชั้น10ห้อง
บ้านพักอาศัยชั้นเดียว,บ้านแฝด
เจ้าของโครงการคุณทรงศักดิ์ รสมาลา
สถานที่ก่อสร้างต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)