รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้นพื้นที่ 644 ตร.ม.โดยประมาณ
เจ้าของโครงการ คุณวิชัย  เจริญสิน,พญ.บุปผา  เจริญสิน
ที่ตั้งโครงการ ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร


แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)