รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยสูง3ชั้นพื้นที่600ตร.ม.โดยประมาณ


บ้านพักอาศัยสูง3ชั้น
พื้นที่600ตร.ม.โดยประมาณ
เจ้าของโครงการสุชาติ ชีวะโกเศรษฐ์
สถานที่ก่อสร้างแขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)