รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้นพื้นที่ 300 ตร.ม.โดยประมาณ
เจ้าของโครงการ คุณจุไรรัตน์  ชุมละออง
ที่ตั้งโครงการ ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา