รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โครงการโรงแรม 4 ชั้น อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

โครงการโรงแรมสูง 4 ชั้นเล่นระดับ
พื้นที่ 2,000 ตารางเมตรโดยประมาณ
เจ้าของโครงการคุณธงชัย กฤตยามงคลชัย
สถานที่ก่อสร้าง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)