รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้นยกพื้นสูง


บ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้น 1 หลัง
เจ้าของโครงการคุณพร้อมพันธ์  พงษ์พิบูล
ที่ตั้งโครงการ เขตหนองจอก กทม.

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)