รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design
Architectural Services

สอบถามข้อมูล
kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742


รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

บ้านพักอาศัย2ชั้นพื้นที่900ตร.ม.โดยประมาณ

 โครงการบ้านพักอาศัย2ชั้น พื้นที่900ตร.ม.โดยประมาณ
เจ้าของโครงการคุณทรงศักดิ์ รสมาลา
สถานที่ก่อสร้าง ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร