รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

โฮมออฟฟิตชั้นเดียว+ร้านกาแฟ
เจ้าของโครงการบางละมุงแก๊ส แอลพีจี
สถานที่ก่อสร้าง จ.ชลบุรี

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)