รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

หอพักนักศึกษา2ชั้น 10 ห้อง

หอพักนักศึกษา2ชั้น 10 ห้อง
เจ้าของโครงการเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
ที่ตั้งโครงการ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

แบบรีสอร์ท สไตล์มอรอคโค (Morocco Style)